Čestitamo Dan Hrvatske ratne mornarice

Svim mornarima, dočasnicima i časnicima, državnim službenicima i namještenicima te svim umirovljenim i sadašnjim pripadnicama i pripadnicima Hrvatske ratne mornarice čestitamo Dan Hrvatske ratne mornarice!

Dan Hrvatske ratne mornarice obilježava se 18. rujna, u spomen na dan kad su neretvanski mornari na čelu s knezom Branimirom davne 887. godine u bitci kod Makarske porazili mletačko brodovlje. Prema predaji, tijekom te pomorske bitke život je izgubio i sam mletački dužd Petar Kandijan (Pietro Candiano), pa je Odlukom Predsjednika Republike i Vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana od 3. rujna 1993. godine taj dan određen kao Dan Hrvatske ratne mornarice.

Hrvatska ratna mornarica (kratica HRM) grana je Oružanih snaga Republike Hrvatske. Njezina uloga i namjena je štititi integritet i suverenitet Republike Hrvatske na moru i s mora. Nositeljica je i organizatorica pomorske obrane Republike Hrvatske, a posebno smo ponosni na suradnju i zalaganje koju kontinuirano pružaju Udruzi lađara Neretve.


Ispis