Udruga Lađara Neretve

Nakon što su idejom i realizacijom Milojka Glasovića iz Opuzena  održana prva dva maratona lađa 1998.godine i 1999.godine pokrenuta je inicijativa za osnivanje krovne udruge lađara koja bi objedinila sve neretvanske i vanneretvanske lađarske udruge i promovirala očuvanje neretvanske lađe kroz organizaciju natjecanja Maratona lađa. Udruga lađara Neretve osnovana je u travnju 2000.godine u Pločama. Temeljem zakona, djeluje kao udruga građana te je upisana u registar Udruga. Udruga je organizirana kao nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija.

Cilj osnivanja Udruge je očuvanje tradicije neretvanske lađe, promidžba športskih i kulturnih aktivnosti, turizma Neretve, kao i zaštita i očuvanje prirodnog okoliša.

Svi članovi Udruge lađara su volonteri i dragovoljno pomažu u radu Udruge. Udruga lađara Neretve sastoji se od temeljnih ladarskih udruga.

Redovnim članom postaje svaka udruga ili ekipa koja nastupi na Maratonu lađa na Neretvi i smatra se članom sve dok drugu godinu zaredom ne nastupi na Maratonu lađa na Neretvi. Redovnim članom Udruge može postati i svaki hrvatski građanin i drugi građani ako su zainteresirani za rad u Udruzi i prihvaćaju odredbe Statuta, a Upravni odbor prihvati njihovo članstvo.

Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja koju  čine po jedan redovni član temeljnih udruga kojeg delegira svaka temeljna udruga (članica Udruge).

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

Prvi predsjednik Udruge bio je Pavo Jerković a potom Neno Kovačević zatim Marko Marušić do 27.travnja 2015.godine. Na Skupštini 24.svibnja 2015.godine za Predsjednika ULN izabran je Dalibor Obradović koji je bio na toj dužnosti do početka 2020.g. Na Izbornoj skupštini 28.I.2020. za predsjednika je izabran Luka Oršulić.

Dugogodišnji predsjednik Organizacijskog odbora bio je pok Ivo Šprlje nekadašnji župan Dubrovačko-neretvanske županije i veliki dobrotvor ove manifestacije.

STATUT UDRUGE 2020

STRUKTURA UDRUGE 2020.-2022.

Predsjednik Udruge: Luka Oršulić

Dopredsjednik: Dalibor Obradović

Tajnik: Hrvoje Lazarović

Upravni odbor: Milojko Glasović, Renato Drljepan, Ante Ćelić, Neno Kovačević

Nadzorno-stegovni odbor: Božo Zadro, Ante Šprlje, Pavo Delija

Udruga lađara Neretve

Matični broj

01499355

OIB

48309934764

Organizator maratona lađa

Udruga lađara Neretve

Suorganizatori (pokrovitelji)

Županija

Dubrovačko-neretvanska

Gradovi

Metković, Opuzen, Ploče

Hrvatska turistička zajednica

Glavni pokrovitelj

Predsjednik Republike Hrvatske

Predsjednk Udruge lađara Neretve

Luka Oršulić